Contact

Grupa Izolacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Restrukturyzacji

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000359946

Tax ID no. 589 198 36 32
Statistical no. (REGON): 221046672

Headquarters address:

Miszewko 38
80-297 Banino
Polska

e-mail: biuro@izolacje.gda.pl

Name (required)

E-mail address (required)

Topic

Message

Contact numbers:

Secretary
Phone no. + 48 58 684 85 10
Fax. +48 58 684 99 99

Supply
Phone no. +48 58 685 78 05

Bookkeeping
Phone no. +48 58 685 78 04
Phone no. +48 58 685 78 03

Department of Industrial construction
Phone no. +48 58 685 78 20

Department of Industrial Refrigeration
Ventilation and Air Conditioning

Phone no. +48 58 685 78 10

Production Department
Phone no. +48 58 685 78 30