Historia

Założyciel firmy Radosław Pokorski rozpoczął działalność 1 Lutego 1990 pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Izolacje” Radosław Pokorski oferując dużym zakładom przetwórstwa żywności usługi w zakresie izolacji ciepło- i zimnochronnych, głównie w zakresie izolacji zimnochronnej przemysłowych instalacji chłodniczych.

Powstanie działu chłodnictwa

Wraz z rozwojem firmy w roku 1995 r. została podjęta decyzja o rozszerzeniu działalności o wykonawstwo i projektowanie instalacji chłodniczych, głównie amoniakalnych. Było to spowodowane coraz szerszym zainteresowaniem firmą oraz wymaganiami ze strony rynku tj. realizacji usług chłodniczych kompleksowo wraz z ich izolacją termiczną.

Rozwinięcie tej dziedziny usług pociągnęło za sobą jednoczesny wzrost zatrudnienia w firmie, które osiągnęło wówczas kilkadziesiąt osób. Kolejne lata działalności, to przede wszystkim ugruntowanie pozycji lidera na polskim rynku w wykonawstwie termoizolacji oraz dalszy rozwój działu chłodnictwa, który z każdym rokiem realizował coraz większe i trudniejsze technicznie projekty.

Kompleksowa budowa instalacji chłodniczych

W roku 2002 nastąpił kolejny, znaczący krok w rozwoju firmy – realizacja prac instalacyjnych. Przedsiębiorstwo „Izolacje” rozpoczęło realizować prace chłodnicze kompleksowo, łącznie z dostawą wszystkich komponentów: agregatów sprężarkowych, skraplaczy, zbiorników wysokociśnieniowych, chłodnic wentylatorowych, itp. niezbędnych elementów kompletnej instalacji chłodniczej, pracującej na potrzeby głównie zakładów produkujących żywność.

W bardzo krótkim czasie prace instancyjne stały się przodującą działalnością w udziale sprzedaży. Firma zdobywa ponadto niezbędne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania remontów i wytwarzania urządzeń ciśnieniowych. Dzięki temu dołącza do grona zaledwie kilku w kraju firm, świadczących tego typu zakres usług.

2003 – Budowa nowej siedziby – Kompleksowa realizacja obiektów chłodniczych

Duża dynamika rozwoju, wzrost zatrudnienia, realizacja szeregu inwestycji na terenie całego kraju oraz wsparcie środków pochodzących z Unii Europejskiej przyczyniły się do rozszerzenia zakresu działalności o budowę w generalnym wykonawstwie przemysłowych obiektów chłodniczych.

Dzięki temu, począwszy od roku 2004, firma jest w stanie sprostać poważnym wyzwaniom w zakresie budowy fabryk i innych obiektów przemysłowych. Realizacja takich przedsięwzięć przebiega począwszy od koncepcji, dokumentacji projektowej, poprzez budowę w generalnym wykonawstwie, do oddania kompletnego obiektu do użytkowania.

Ugruntowanie pozycji lidera

Kolejne lata działalności firmy to ponowny wzrost sprzedaży oferowanych usług poparty własnymi i innowacyjnymi badaniami i rozwiązaniami, budowa na terenie kraju w ramach generalnego wykonawstwa szeregu obiektów oraz rozszerzenie zapoczątkowanej w 1998 r. działalności na rynki europejskie.

2010 – Przekształcenie osobowości prawnej

W lipcu 2010 przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę komandytową i stanowi pełną kontynuację dotychczas prowadzonej działalności.

W chwili obecnej Grupa Izolacje Sp. z o.o. Sp.k. to prężnie rozwijająca się firma, zatrudniająca około 150 osób, która współpracuje z wiodącymi korporacjami branży spożywczej zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym tj.: ANIMEX S.A., Sokołów S.A., LACPOL, UNILEVER, NESTLE oraz wieloma innymi dużymi zakładami branży mleczarskiej, mięsnej, drobiarskiej oraz warzywno – owocowej.

Każda inwestycja jest realizowana przez nas z uwzględnieniem wszelkich potrzeb inwestora. Przyjęte zlecenia wykonujemy z nastawieniem na osiągnięcie najlepszego wyniku pomiędzy nakładami inwestora a efektywnością przedsięwzięcia. W tym celu stale zwiększamy nakłady na badania, rozwój i wdrażanie nowych technologii i rozwiązań. Chętnie doradzamy w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań już na etapie zapytania ofertowego.