Uprawnienia

Grupa Izolacje Sp. z o.o. Sp.k. posiada niezbędne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania, montażu, napraw i modernizacji kotłów wodnych, kotłów parowych, stałych zbiorników ciśnieniowych oraz bezciśnieniowych oraz rurociągów technologicznych do materiałów niebezpiecznych a także referencje wielu firm krajowych i zagranicznych świadczące o spełnianiu najwyższych wymagań jakościowych swoich klientów.

Jako jedna z nielicznych firm w Polsce uzyskaliśmy Certyfikat Autoryzowanego Partnera RUUKKI w zakresie montażu płyt warstwowych. W trosce o jakość świadczonych usług naszym kontrahentom zadbaliśmy o wdrożenie ISO 9001.

produkcja

Nasze certyfikaty