Silosy

  Silosy zbożowe

  Czym są silosy?

  Silosy to budowle przeznaczone do składowania materiałów sypkich jak np. zboża. Silosy z uwagi na przeznaczenie dzielimy na płaskie i pionowe zwane także wieżowymi. Silosy płaskie wykonane są z żelbetonu. O wiele ciekawszą konstrukcją są silosy wieżowe, które wykonuje się z blachy płaskiej i falistej. Całość konstrukcji stabilizuje system wzmocnień pionowych ze stali.

  Silosy zbożowe lejowe pionowe

  Są to konstrukcje wykonane z żelbetu lub blachy falistej o dużej wysokości przeznaczone głównie do okresowego zasypu ziarna, a także do magazynowania wszystkich gatunków zbóż.. Ich stożkowe dno wykonane z blachy gładkiej ułatwia ich grawitacyjne opróżnianie.

  Silos na kiszonkę czyli silos płaski

  Silosy dedykowane do przygotowania kiszonki oraz jej przechowywania. Zazwyczaj osiągają znaczne rozmiary z uwagi na fakt, że do wnętrza wjeżdżają pojazdy ubijające i załadowujące.